Undervisnings opplegg fra studieŚret 2000/2001

Praksis ved Granly skole

 
matte undervisning i 3 klasse 14/2-01
musikk/gym undervisning
engelsk undervisning i 5 klasse. Desember 2000