To hovedretninger i Islam

Sunni og Shia

 

Sunni og shia, de har begge en ulik hadithsamling. Sunni muslimer har seks hadithsamlinger og shia muslimer har fire.

Shia er en forkortelse for shiat,Ali, som  betyr Alis parti. Sunni er en forkortelse for Ahlu s-sunna wal-jamaa, dette er tilhengere av Profeten s og enhetens tradisjon. (Randi Myrvang Gilje, bjørn Gjefsen. Midt i vår hverdag, 1997)

Etter Muhammeds død oppsto det uenighet om hvem som skulle bli kalif. Mange mente at det var familien til Muhammed som skulle ta over og bli leder. Derfor mente de Ali som var gift med Muhammeds datter, Fatima skulle bli kalif, men flertallet mente at dette måtte gjøres ved et valg. Uenigheten førte til at det ble splittelse innen islam. (ibid) Splittelsen har ført til at det er en historisk og rituell skille som i liten grad er en del av islamsk dagsorden.