Norsk for grunnskolen

"Språket ditt"

Gyldendals norskbøker for 5. klasse

"Språket ditt" dekker alle språklige emner i norskfaget for 3.-7. klasse. Skrevet av Kari Bech, Tor Gunnar Heggem og Kåre Kverndokken. Serien består av 5 bøker: En øvebok, et lesehefte, en lesebok, en grunnbok og til slutt lærerveiledningen.
Aspektene vi tar for oss i denne boka er:

Samsvar mellom læreboka og L97.

Oppgavene i læreboka.

Studentene som har jobbet med denne boken er: Silje og Espen.